Siam Crown Kennel

Les Mari Furunes sin artikkel om utfasing og Johanne Bertlings master om Hundelovens forskrift. Ane Møller Gabrielsen har tatt doktorgrad om Farlige hunder.

 

Raseforbudgruppen


Raseforbudgruppens formål er å veilede og støtte alle som rammes av Hundelovens forskrift om hunder, bidra til ansvarlig hundehold, arbeide for en rettferdig, effektiv og rasenøytral lovgivning.

Det finnes store mørketall på hunder som har blitt avlivet på grunn av lovens dokumentasjonskrav uten at disse sakene har fått offentlig oppmerksomhet. I flere tilfeller er vi rimelig sikre på at hundeiere har gått med på avliving etter betydelig press fra politiet og/eller på grunn av den store økonomiske byrden de ble pålagt fra det øyeblikket hunden ble tatt i forvaring. Vi mener at mange hunder kunne vært reddet hvis eierne hadde fått rask og god veiledning og blitt satt i kontakt med de rette fagfolk

Det startet som et kynologisk forsøk

Det startet som et kynologisk forsøk på tidlig 1950-tall og avsluttes nær 40 år senere med internasjonal FCI-godkjenning av en av de mest spennende brukshundrasene i nyere tid - tsjekkoslovakisk ulvehund. Rasen som er nasjonal hunderase for Republikken Slovakia.

Som det eneste land i verden har Norge et forbud mot å importere, eie eller avle tsjekkoslovakisk ulvehund eller blandinger hvor rasen inngår. Justisdepartementets begrunnelse for raseforbudet i hundeloven av 2004 var at tsjekkoslovakisk ulvehund ble utviklet etter avslutningen av et vitenskapelig eksperiment hvor ulv ble parret med utvalgte hunder fra den fhv tsjekkoslovakiske grensevakten Formålet med forsøket var å sammenligne blandingshundenes utseende og atferd over flere generasjoner med hunder som har ry for å være blant de beste brukshundene som finns. Ved forsøkets slutt viste tester at blandingshundene manglet den aggressiviteten og jaktlysten som var nødvendig for forsvarets tjenestehunder, men med de positive erfaringene vedrørende blandingshundenes atferd, bruksevner, søkslyst og utholdenhet startet utviklingen av en hunderase som finns over hele verden men som er forbudt bare i Norge.

I forarbeidene til hundeloven skriver Justisdepartementet at det ikke er kjent at tsjekkoslovakisk ulvehund har vært til fare for eller skadet noen. Likevel mener departementet at denne internasjonalt godkjente hunderasen på grunn av sine "ulvete aner" fra 1950-tallet er for ung til å vurderes som "ufarlig". En påstand som forundret mange fordi rasen er ansett som mindre "farlig" enn de fleste familiehunder og brukshunder her til lands.

Forslaget om å forby tsjekkoslovakisk ulvehund mottok departementet fra fem personer. Tre av dem er omtalt som justisminister Dørums privat inviterte men lite hundekyndige "fedregruppe", den fjerde er lokallagleder i Folkeaksjonen for ny rodyrpolitikk og den femte er erklært tilhenger av Folkeaksjonen hvis mål er et ulvefritt Norge. Ifølge lokallaglederen bør også alle hunder som av utseende kan minne om ulv forbys og på "fedregruppens" hjemmeside fikk de to ulvemotstanderne rikelig plass til å utbrodere "udokumenterte påstander og sære teorier" om to raser de ikke kjente.

Departementet tok seg ikke bry med å innhente opplysninger om rasen - verken fra kennelklubben eller fra de som kjenner den bedre. I media er den bare positivt omtalt og informasjon som ble sendt fra klubben som forvalter rasens standard og fra oppdrettere og eiere med inngående kunnskap og lang erfraring ble ble forkastet og ikke nevnt i departementet forarbeid eller lovforslag. Det ble derimot Folkeaksjonens lokallagleder som mente at rasen var "skremmende for barn" og "skadelig for naturen" samt Folkeaksjonens tilhenger som påsto å ha personlig kjennskap til rasen men som senere måtte innrømme at det var løgn. Det var ikke første gang denne departementets rådgiver ble tatt "med buksene rundt anklene", han hadde sendt flere brev til Storting og forvaltning med grovt uriktige opplysninger for å få rasen forbudt.

I lovens høringsdokumenter er disse ovenfor nevnte fem de eneste som har nevnt tsjekkoslovakisk ulvehund og er også de eneste som foreslår rasen forbudt. "Fedregruppen" mente at denne FCI-godkjente europeiske hunderasen måtte forbys fordi amerikanske blandingshunder hadde angrepet folk i Amerika og Folkeaksjonens tilhenger som hadde gjort seg bemerket med personforfølging, sjikane og trakassering av hundeeiere samt anmeldelser med falske opplysninger for å få avlivet hunder han ikke likte fikk sågar takkebrev fra departementet for sin innsats.

Samrøret mellom det lite hundekyndige departementet og overaktive lobbyister med ulike private særinteresser og liten kunnskap om hund fikk avgjørende betydning for rasens fremtid i Norge.

Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen, NOAH - for dyrs rettigheter med flere var sterkt kritisk til departementets behandling av forslag til hundelov, lovens raseforbud og det tette samarbeidet med inkompetente "rådgivere". I brev til Stortingets justiskomité krevde derfor blant andre NKK og Dyrebeskyttelsen at hele lovforslaget måtte trekkes tilbake og at lovarbeidet måtte starte helt fra nytt. Med ny høringsrunde og en frittstående arbeidsgruppe utenfor departementet med deltakere fra fagmiljø, hundeeier- og dyrevelferdsorganisasjoner. Kravet ble ikke etterkommet.

Om raseforbudet skrev Kennelklubben til Stortingets justiskomité blant annet at

Forbudet av tsjekkoslovakisk ulvehund er ikke faglig begrunnet men basert på private særinteressers nære kontakt med departementet. I den grad det er brukt eksterne kilder har kunnskapen vært så begrenset at det er åpenbart at Departementet har latt seg forlede av overaktive lobbyister med varierende motiver og liten kunnskap om hund.